Vi har byggt uppbindningsplatser vid timmerstugan under sommaren:

Utrymmet vid timmerstugans gavel kändes lite outnyttjat och skräpigt. För många år sedan tog vi ner ett stort, halvruttet träd, och stubben blev förstås kvar. Och det är ju enkelt att förvara diverse prylar intill en husvägg…

Nu hade stubben multnat till stor del, så vi hackade upp det mesta med traktorskopa och spade. Men för det sista krävdes insatser med motorsåg.Stenmuren var ganska deformerad, men gick enkelt att snygga till. På kvällen hade platsen blivit mer prydlig.Sedan tog det ett bra tag innan vi lyckades bestämma oss för hur vi skulle använda platsen. Bindplatser utomhus stod på önskelistan, men hur skulle de se ut? Tegel, betong, trä eller stål? Det ska ju passa in i omgivningarna. Till slut bestämde vi oss för stål – vi hade några stolpar av samma sort som staketet på intill-liggande hagar, och några andra stålrör i en klenare dimension fanns också tillgängliga. Och kanske man kan göra även en stålställning tilltalande?

Efter att ha grävt och gjutit fast stolpar så la vi in markarmering där hästarna ska stå – hästar har en tendens att gräva med frambenen om de blir otåliga, och då blir det snabbt djupa gropar.
Sedan fortsatte Robert med att kapa och svetsa rör, och jag fick i uppdrag att slipa och måla.
För att få det hela att se lite trevligare ut så kompletterade vi med några smidesdetaljer.
Vi blev ju klara helt fel säsong – det är ju på våren och sommaren man helst vill kunna vara ute. Men det har varit några vackra höstdagar när uppbindningsplatserna har använts. Och det är skönt att de är på plats inför kommande vår.
På bilden ovanför står Chili uppbunden med Ewa-Karin och Anna intill. Kul att platsen används.